Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2012

daylightful
5149 40f9
Reposted fromsudokuzcalkami sudokuzcalkami
daylightful
5152 5151 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
daylightful
5211 1d29
Reposted frommimi07 mimi07

August 18 2012

daylightful
5831 c061
Reposted fromibsens ibsens

July 25 2012

daylightful

Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić.

Zmień to, czego nie możesz zaakceptować

— niby takie proste..
Reposted fromsilence96 silence96
daylightful
Ja jej pragnę tak jak pragnie człowiek ślepy ujrzeć świat. Dwa oblicza, jedna miłość, tysiąc zalet i wad.
— Owal.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
daylightful
Pokonując granice własnych wytrzymałości, wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności.
— Peja.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
daylightful
8056 8ba9
Reposted frommyhigh myhigh
daylightful
Potrójne, podwójne, poczwórne spierdalaj - to złudne, nietrudne i wtórne, więc nara.
— PeRzzet.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
daylightful
Alkohol w żyłach, we krwi amfetamina, chyba jestem zbyt słaby by na trzeźwo się zabijać.
— Bonson.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
daylightful
Czasem myślę, nadszedł czas dla mnie, by iść do psychiatry. Albo może po prostu wrócić, i kupić ci kwiaty.
— Pezet.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
daylightful
And I miss the lips that made me fly.
— Mayday Parade
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
daylightful
daylightful
2167 4a20
Reposted fromzolwik zolwik
daylightful
2275 b59c
Reposted fromtwice twice
daylightful

Don't know- don't care!

Reposted fromMissMurder MissMurder
daylightful
5678 6f8e
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaMarina2602 Marina2602
daylightful

January 21 2011

daylightful
7418 41dd
Reposted fromMarina2602 Marina2602
daylightful
Reposted fromjagas jagas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl